Privacyverklaring bij Lita

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, ben ik Lita Janssen, eigenaar Bij Lita gevestigd te Steenderen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6394699

Indien ik op mijn website van cookies gebruik maak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kunt je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

 

Persoonsgegevens

 

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens en persoonsgegevens zijn enkel en alleen voor mij. Ze zijn om in contact met je te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jouw overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden je gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen voor het werken met mij dan zal ik meer persoonsgegevens vragen dan enkel contactgegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat in informatie over jou of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

 

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruiker van deze diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb de toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

 

Mijn site www.bijlita.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou.

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat dit alleen toegang biedt voor Puur-Eigen.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Hierover mag je mij altijd benaderen.